XIII. ročník konferencie ELEKTROTEC 7.2.2017 2018-04-06T18:27:11+00:00

XIII. ročník konferencie ELEKTROTEC 7.2.2017

Dátum:

7.2.2017

Miesto:

Hotel Košice
Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice, Slovensko

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Odborný garant:

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

Program:

Picture

Prezentácia poslucháčov

07:30 - 08:30
Picture

Otvorenie konferencie a úvodný príhovor

08:30 - 08:35
Picture

LED svietidlá, ich výber a použitie vhodného riadenia Ing. Július Száraz, C.E.O. Leader Light s.r.o.

08:35 - 09:20
Picture

Praktické spôsoby návrhov, prevedenia a umiestnenia zvodičov prepätia (vnútornej ochrany) v elektrických inštaláciách, najčastejšie chyby pri montáži a niektoré zásady správneho záznamu zistených a nameraných hodnôt u zvodičov prepätia v praxi revízneho technika pri spracovaní revíznej správy. Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

09:20 - 10:20
Picture

Prestávka

10:20 - 11:00
Picture

Opravy a rekonštrukcie elektrických inštalácií v občianskej a priemyselnej výstavbe. Alebo Ako minimalizovať niektoré riziká pri vykonávaní revízií týchto elektrických inštalácií a zariadení. Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika

11:00 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 12:50
Picture

Elektrické zariadenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a ich správna aplikácia. Ing. Zdeněk Kinšt, riaditeľ GENERI s.r.o.

12:50 - 13:50
Picture

Aktuálne legislatívne požiadavky vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam elektrickým. Ing. Michal Horňak, odbor riadenia inšpekcie práce, NIP Košice

13:50 - 14:50
Picture

Prestávka, priestor na diskusiu

14:50 - 15:00
Picture

Zo zápisníka súdneho znalca - vybrané prípady udalostí, ktoré skončili na súde. Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

15:00 - 16:00
Picture

Tombola, záver konferencie

16:00 - 16:15

Partneri: