XII. ročník konferencie ELEKTROTEC 9.2.2016 2018-04-06T18:27:21+00:00

XII. ročník konferencie ELEKTROTEC 9.2.2016

Dátum:

9.2.2016

Miesto:

Hotel Košice
Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice, Slovensko

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Odborný garant:

Ing. Jozef Ivan, technický expert pre oblasť el. zariadení, E.I.C. Engineering inspection Company s.r.o.

Program:

Picture

Prezentácia poslucháčov

08:00 - 08:45
Picture

Otvorenie konferencie a úvodný príhovor Mgr. Petra Hálová, organizačný garant Ing. Jozef Ivan, odborný garant

08:45 - 09:00
Picture

Rozbor príčin niektorých úrazov a havárií na elektrickom zariadení z pohľadu súdneho znalca Alebo Podozrivým sa stáva elektrikár Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika aa

09:00 - 10:30
Picture

Prestávka na kávu, stretnutie s vystavovateľmi

10:30 - 11:00
Picture

Výroba rozvádzačov podľa súčasných predpisov Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

11:00 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 13:00
Picture

Návrh technického riešenia bleskozvodu na konkrétnej stavbe Marián Krčmár, obchodno-technický poradca LP-AXIS, s.r.o.

13:00 - 13:45
Picture

Životnosť bleskozvodov a uzemnenia v nadväznosti na revízie Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

13:50 - 14:35
Picture

Prestávka, priestor na diskusiu

14:35 - 14:45
Picture

Aktuálne problémy pri projektovaní a úradných skúškach el. zariadení Ing. Jozef Ivan, technický expert pre oblasť elektrických zariadení, E.I.C. s.r.o.

14:45 - 15:45
Picture

Tombola, záver konferencie

15:45 - 16:00

Partneri: