XI. ročník konferencie ELEKTROTEC 11.2.2015 2018-04-06T18:27:29+00:00

XI. ročník konferencie ELEKTROTEC 11.2.2015

Dátum:

11.2.2015

Miesto:

Hotel Košice
Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice, Slovensko

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Odborný garant:

Ing. Jozef Ivan, technický expert pre oblasť el. zariadení, E.I.C. Engineering inspection Company s.r.o.

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

08:00 - 08:45
Picture

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory Mgr. Petra Hálová, organizačný garant Ing. Jozef Ivan, odborný garant Ing. Jiří Kroupa, DEHN-SOHNE - generálny partner konferencie

08:45 - 09:00
Picture

Aktuálna legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických a najčastejšie nedostatky pri výkone odborných činností na uvedených zariadeniach. Ing. Michal Horňak, Národný inšpektorát práce Košice

9:00 - 9:45
Picture

Revízny technik a stavebná (ne)pripravenosť Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika.

9:50 - 10:50
Picture

Coffee break

10:50 - 11:20
Picture

Ako obhájiť výsledky revízie v prípade previerok a výkonov inšpekcií alebo nepredvídaných udalostí Ing. Jozef Ivan, technický expert pre oblasť el. zariadení, E.I.C. Engineering inspection Company s.r.o.

11:20 - 12:30
Picture

Obed

12:30 - 13:15
Picture

Elektrické meranie - naozaj postrach? Doc. Ing. Eduard Kaluš, PhD.

13:15 - 14:00
Picture

Praktické aplikácie nn rozvádzačov pre el. siete Marcel Čatloš, predseda TK 82 pri SÚTN Bratislava

14:05 - 14:50
Picture

Ochrana pred účinkami blesku v zmysle noriem STN EN 62305/1-4 Jiří Kroupa, člen TK 43 pri SÚTN Bratislava

14:55 - 15:55
Picture

Tombola, záver konferencie

15:30 - 16:00

Partneri: