X. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2014 2018-04-06T18:27:36+00:00

X. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2014

Dátum:

12.2.2014

Miesto:

aula Kultúrno-spoločenského centra
Technickej univerzity Košice
1. poschodie, Jedlíkova 7, 040 11 Košice

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@etmslovensko.sk
www.elektromanagement.sk
www.road-show.sk

Odborný garant:

Ing. Michal Ingeli, autorizovaný elektrotechnický inžinier

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

08:00 - 08:45
Picture

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory

08:45 - 09:00
Picture

Poznatky z výkonu inšpekcie práce v oblasti technických zariadení elektrických v roku 2013. Rady a praktické informácie pre elektrotechnikov až revíznych technikov.

9:00 - 9:45
Picture

Zodpovednosť revízneho technika za spracovanie revíznej správy a spôsoby záznamu nameraných a zistených hodnôt s ohľadom na minimalizáciu rizík pri ich spracovaní. Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika

9:50 - 10:50
Picture

Coffee break

10:50 - 11:20
Picture

Určovanie vonkajších vplyvov na praktických prípadoch. Metodika, postupy a vypracovanie protokolu o vonkajších vplyvoch. Mgr. Martin Herman, súdny znalec v odbore elektrotechnika, TRIPOS Slovakia, s.r.o.

11:20 –12:05
Picture

Obed

12:05 - 13:00
Picture

Dimenzovanie výkonov náhradných zdrojov elektrickej energie pomocou programu Electric Power SpecSizer. Ing. Peter Barcík, vedúci oddelenia Energetických systémov, Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

13:00 - 13:20
Picture

Rozoberateľné protipožiarne káblové prestupy s kombinovanou ochranou multidiametrálnej technológie – spoľahlivá kombinovaná ochrana voči požiaru, vode, plynu, prachu, hlodavcom a vibráciám – rozoberateľný systém pre dodatočné vkladanie káblov Ing. Miroslav Hollý, ROXTEC

13:25 - 13:45
Picture

Metódy merania zemných odporov (metódy merania rezistivity, zemného odporu, ich porovnanie z hľadiska vhodnosti, presnosť merania, chyby a metódy meraní, meranie uzemnenia stĺpov VN a VVN ) Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading, spol. s r.o

13:50 - 14:35
Picture

Ako bohaté západné krajiny (ne)chránia pred bleskom bytové domy, verejné budovy, historické pamiatky a fotovoltické elektrárne. Ukážky fotografií a ich rozbor. Ing. Michal Ingeli, autorizovaný elektrotechnický inžinier

14:40 –15:40
Picture

Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

15:40 - 16:00

Partneri: