X. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2014 2018-04-06T18:27:36+00:00

X. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2014

Dátum:

12.2.2014

Miesto:

aula Kultúrno-spoločenského centra
Technickej univerzity Košice
1. poschodie, Jedlíkova 7, 040 11 Košice

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@etmslovensko.sk
www.elektromanagement.sk
www.road-show.sk

Odborný garant:

Ing. Michal Ingeli, autorizovaný elektrotechnický inžinier

Program:

Picture
08:00 - 08:45
Picture
08:45 - 09:00
Picture
9:00 - 9:45
Picture
9:50 - 10:50
Picture
10:50 - 11:20
Picture
11:20 –12:05
Picture
12:05 - 13:00
Picture
13:00 - 13:20
Picture
13:25 - 13:45
Picture
13:50 - 14:35
Picture
14:40 –15:40
Picture
15:40 - 16:00

Partneri: