X. Cyklus odborných školení – OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU 2019-11-21T19:38:23+00:00

Internatonal Lightning Protecton Club (ILPC) a DEHN SE+CO.KG

Vás pozývajú na ďalšie odborné školenie

X. OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU

Termíny a miesta konania seminárov:I. časť:

II. časť:

Miesto seminára:

KOŠICE

8.10.2019

19.11.2019

KONGRES Hotel Roca***
Južná trieda 117

ŽILINA

9.10.2019

20.11.2019

Boutique Hotel Dubná Skala****
J. M. Hurbana 345/8

SENEC

10.10.2019

21.11.2019

Hotel Dolphin****
Štefánikova 78

Prvá časť bude venovaná vonkajšej ochrane objektov a poslucháči dostanú podrobné informácie o problematike izolovaných bleskozvodov. Prednášajúci podrobne vysvetlia elektrické princípy funkčnosti oddialených bleskozvodov. Oboznámia účastníkov s technickými možnosťami pri navrhovaní a realizácii. V prednáškach budú odprezentované aj vzorové montáže a montáže s montážnymi chybami, ktoré zásadne ovplyvňujú funkčnosť oddialených bleskozvodov.

Druhá časť bude venovaná vnútornej ochrane pred bleskovými prúdmi a prepätiu. Poslucháčom bude podrobne vysvetlená problematika vyrovnania potenciálov. Podrobne budú vysvetlené dôležité technické parametre zvodičov a moderné technológie, ktoré sa v nich používajú. Účastníci dostanú informácie z praxe vhodné pre projektantov, montážnikov a revíznych technikov.

PROGRAM I. časti

08:30 – 09:00     Registrácia účastníkov

09:00 – 10:15     Zákl. princípy funkčnosti izolovaného bleskozvodu,dôležitosť výpočtu dostatočnej vzdialenosti „s“

10:15 – 10:30     Prestávka

10:30 – 11:45     Typy vysokonapäťových vodičov a ich parametre

11:45 – 12:30     Obed

12:30 – 13:30     Základné funkčné a inštalačné podmienky pri navrhovaní a montáži izolovaného bleskozvodu

13:30 – 13:45     Prestávka

13:45 – 15:00     Komponenty na realizáciu izolovaného bleskozvodu a praktické ukážky realizácií

PROGRAM II. časti

08:30 – 09:00     Registrácia účastníkov

09:00 – 10:15     Základné princípy funkčnosti zvodičov SPD, princíp vyrovnania potenciálov

10:15 – 10:30     Prestávka

10:30 – 11:45     Porovnanie funkčných rozdielov ochrán na báze iskrišťa a varistora

11:45 – 12:30     Obed

12:30 – 13:30     Druhy zvodičov SPD a ich možnosti použitia

13:30 – 13:45     Prestávka

13:45 – 15:00     Kritériá na výber správnych zvodičov SPD a praktické možnosti realizácií

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4,
riaditeľ kancelárie DEHN SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

Ing. Rudolf Štober, projektant elektro, člen klubu ILPC 

1. Vyberte si miesto konania semináraktoré Vám najviac vyhovuje

2. Prihláste sa jednou z možností:
     a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk/e-shop
     b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
     c) telefonicky: +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála)

3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr dva dni pred konaním seminára, ktorého sa chcete zúčastniť

4. Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie a obed

5. Poplatok za jeden seminár je 30 € s DPH pri platbe vopred alebo 35 € s DPH pri platbe na mieste v hotovosti
     alebo platobnou kartou

6. Zakúpením vstupenky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom (Elektro Management s.r.o.)   a odberateľom, ktorý ukladá účastníkovi povinnosť uhradiť dodávateľovi objednané služby.

POZOR: Účastníci sa nemusia zúčastniť oboch seminárov. Certifikát o absolvovaní však získa len ten, kto absolvuje obidve čast seminára.

ŠKOLENIE JE VHODNÉ aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili predchádzajúcich cyklov školení.