TERMODIAGNOSTIKA 2018-01-29T14:05:04+00:00

Vážení priaznivci termovízie a termodiagnostiky, spoločnosť Elektro Management
v spolupráci so spoločnosťou ZTS Elektronika SKS a FLUKE EUROPE B.V.
organizovala odbornú prednášku

Termodiagnostika v technickej praxi

+ novinky pre termodiagnostiku 2015 / 2016

Odborná prednáška pojednáva o princípoch termovízie a zásadách správnej lokalizácie porúch sprevádzaných tepelnými javmi. Obsahová časť prednášky sprostredkováva technický náhľad do problematiky termovíznych meraní v kontrolných procesoch pravidelnej údržby i revíziách.

Počas seminára sa účasníci oboznámili s:

  • technickými princípmi termovíznych meraní
  • interpretáciou výsledkov
  • termodiagnostikou a možnosťami ďalších meraní v pravidelnej údržbe

Seminár bol určený:

  • údržbe podnikov, riadiacim pracovníkom
  • revíznym technikom, elektrotechnikom, údržbárom
  • technickej verejnosti

Poslucháči si mohli sami vyskúšať meranie termokamerou, prezrieť si všetky druhy termokamier FLUKE, ale aj všetkých ostatných meracích prístrojov FLUKE. K dispozícii im boli aj technickí poradcovia zo spoločnosti ZTS Elektronika SKS.

Každý účastník dostal absolventský certifikát priamo od spoločnosti FLUKE EUROPE B.V.

Každý účastník získal od spoločnosti ZTS Elektronika SKS špeciálne zľavy, ktoré mohol využiť pri nákupe do konca roka 2015.

____________________________________________________

Uskutočnil sa:

11. 11. 2015 Nitra, Hotel MIKADO****

12. 11. 2015 Žilina, Palace Hotel Polom****

13. 11. 2015 Košice, Košice hotel****

____________________________________________________

Program:

08:00 – 08:30 Prezentácia účastníkov

08:30 – 08:40 Privítanie

08:40 – 10:00 Prednáška Termodiagnostika v technickej praxi 1. časť

10:00 – 10:20 Prestávka, občerstvenie

10:20 – 11:30 Prednáška Termodiagnostika v technickej praxi 2. časť

11:30 Osobné konzultácie, záver

Máte záujem o prednášky ktoré na seminároch odzneli? Kliknite tu!
Stačí vyplniť nasledovný formulár a my Vám prednášky zašleme.

Ďakujeme za Váš záujem a čas, ktorý ste venovali vyplneniu formulára.