SEZ Krompachy 2018-01-30T10:19:48+00:00

Spoločnosť SEZ Krompachy organizovala odborno-informačný seminár určený najmä projektantom elektra

SEZ ROAD SHOW PROJEKCIA 2014

Už viac ako 65 rokov stále s Vami …

Uskutočnil sa:

01.4.2014    Košice Kultúrno-spoločenské centrum TU Košice, Jedlíkova 7
03.4.2014    Trenčín Hotel Magnus****, Považská 1706
08.4.2014    Žilina Hotel Holiday Inn****, Športová 2
09.4.2014    Nitra Hotel Mikado****, Hollého 11
10.4.2014    Bratislava Hotel Bratislava****, Seberíniho 9

_______________________________________________________________________

Program:

08:15 – 08:45    registrácia, občerstvenie
08:45 – 09:00    zahájenie seminára
09:00 – 09:45    Prezentácia NN výrobného programu
09:50 – 10:35    Prezentácia výrobného programu Rozvádzače
10:35 – 11:00    prestávka, občerstvenie
11:00 – 11:45    Prezentácia VN výrobného programu
11:50 – 12:35    Prednáška „Ochrana pred skratom, preťažením a nebezpečným dotykom prvkami SEZ“
12:35 – 13:30    obed
13:30 – 14:00    diskusia, žrebovanie tomboly, záver

_______________________________________________________________________

Anotácie jednotlivých prezentácií:

1.    Prezentácia NN výrobného programu
Predstavenie nízko napäťového modulárneho výrobného programu spoločnosti SEZ Krompachy a.s., konkrétne rady modulárnych ističov PE 60 – Novinka , PR60 , PR 120, ďalej modulárneho programu výroby prúdových chráničov s a bez vstavanej ochrany – PFI a PFB.
Predstavenie rozšírenia tradičného výrobného programu vačkových spínačov od 6 -160A o 2 nové rady  6 a 40A. Predstavenie výrobného programu otočných spínačov rady SJ 32 – 400A. Predstavenie programu, modulárnych stýkačov, relé, multifunkčných časových relé, elektromerov, zvodičov prepätia, príslušenstva k ističom rady PE a PR60 a PR120, priemyselných stýkačov, motorových ističov rady MIS-18, 25 a 32.

2.     Prezentácia výrobného programu Rozvádzače
Predstavenie uceleného programu ponuky plastových, oceľovo plastových a celoplechových rozvádzačov od  6 až 168 modulov s krytím IP 30 – 55 . Predstavenia výrobného programu  plastových elektromerových rozvádzačov, ďalej rozvádzačov verejného osvetlenia, silových priemyselných rozvádzačov, rozvádzačov typu IRS, RST, prípojkových skríň, bytových rozvádzačov a atypických rozvádzačov vyrábaných na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

3.    Prezentácia VN výrobného programu
Predstavenie uceleného výrobného programu vysokého napätia, pre exteriérové, ale aj interiérové riešenia.  Predstavenie štandardných aj neštandardných prevedení vonkajších odpínačov, úsečníkov a odpojovačov pre oblasť VN a trakčného vedenia, ďalej VN poistkových spodkov a špeciálnych riešení pre ochranu vtáctva. Predstavenie nového riešenia elektromotorického pohonu EPO NR pre ovládanie odpájačov určených pre vnútornú montáž.

4.    Prednáška „Ochrana pred skratom, preťažením a nebezpečným dotykom prvkami SEZ“
Predstavenie modulárneho výrobného programu SEZ Krompachy a.s. v oblasti ochrany pred skratom a nebezpečným dotykom. Tipy a rozdiely v prúdových chráničoch, ich správne zapojenie, údržba, revízia. Predstavenie nového konceptu prúdového chrániča PFI4 (kombinovaného prúdového chrániča s ističom v jednom) v unikátnom 4-modulovom riešení. Predstavenie nového technického riešenia ističov rady PR120. Porovnanie a rozdiely v parametroch a v technickom prevedení výrobkov istič, chránič v konkurenčnom prostredí.

Máte záujem o prednášky ktoré na seminároch odzneli? Kliknite tu!
Stačí vyplniť nasledovný formulár a my Vám prednášky zašleme.

Ďakujeme za Váš záujem a čas, ktorý ste venovali vyplneniu formulára.