HAKEL 2018-01-29T14:05:22+00:00

Vážené dámy a páni,
v spolupráci so spoločnosťou HAKEL bol organizovaný
odborno-informačný seminár

ROAD SHOW HAKEL 2017

Jednotlivé prednášky a workshopy sú určené elektroprojektantom,
revíznym technikom elektrických zariadení a výrobcom rozvádzačov.

Odborný garant seminára: Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

Uskutočnil sa:

25.4.2017 Košice – Košice hotel, Moldavská cesta 51
26.4.2017 Bratislava – 
hotel Bratislava, Seberíniho 9
27.4.2017 Žilina – 
hotel Holiday Inn, Športová 2

_______________________________________________________________________

Program seminára:

08:30 – 09:00 Registrácia poslúchačov
09:00 – 09:15 Úvodný príhovor
09:15 – 10:45 ZVODIČE PREPÄTIA (revízni technici) – Radoslav Rieger
Normy, zákony a pravidlá pre aplikácie vnútornej ochrany proti prepätiu, najčastejšie chyby pri montáži SPD, ich kontroly a revízie vrátane merania, vizuálnej kontroly a následného zápisu do revíznej správy.

10:45 – 11:00 Prestávka
11:00 – 12:00 HAKELSOFT (projektanti) – Daniel Anděl
1.) Riadenie podľa STN EN 62 305-2 ed.2 – Hakelsoft-p (riadenie rizík)
2.) Výpočet valivej gule podľa STN EN 62 305-3 ed.2 – Hakelsoft-g a Hakelsoftg3D (valivá guľa)
3.) Výpočty dostatočnej vzdialenosti „S“ a výpočty ochranného uhla podľa STN EN 62 305-3 ed.2 – Hakelsoft-t (dostatočná vzdialenosť a ochranný uhol)

12:00 – 12:15 Prestávka
12:15 – 13:00 STRÁŽIČE IZOLAČNÉHO STAVU – Michal Závodník
Monitorovanie izolačného stavu v nemocničných a priemyselných IT sieťach pomocou strážičov izolačného stavu HAKEL.

13:00 – 14:00 Záver, obed

Máte záujem o prednášky ktoré na seminároch odzneli? Kliknite tu!
Stačí vyplniť nasledovný formulár a my Vám prednášky zašleme.

Ďakujeme za Váš záujem a čas, ktorý ste venovali vyplneniu formulára.