Blue Panther 2018-01-29T14:01:16+00:00

Spoločnosť Blue Panther
v spolupráci so spoločnosťou Elektro Management,

organizovala odborný seminár

Blue Panther

27.9.2016

KOŠICE HOTEL****
Moldavská cesta II 51/2414, Košice

Prednášajúci:
Ing. Jaroslav Smetana

Organizačný garant:
Elektro Management s.r.o.

Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. 5. 2016

Hotel Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5, Trnava

Prednášajúci:
Ing. Jaroslav Smetana

Organizačný garant:
Elektro Management s.r.o.

Dlhá 107, 949 01 Nitra

Program seminára:

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníko
09:00 – 10:30 1. blok prednášok
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
11:00 – 12:30 2. blok prednášok:
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 15:00 3. blok prednášok:
15:00 – 15:15 Záver, odovzdanie certifikátov

_______________________________________________________________________

Prednášky:

1. blok prednášok:

1. Princípy pohonov

 • a) Motory
 • b) Meniče – pohony

2. Meranie na vstupe pohonu

 • a) Parametre siete a ich vplyv na pohon – nevyváženie, cos? a DPF, napäťové špičky, harmonické zložky
 • b) Meranie a diagnostika parametrov siete a jej prínosy
 • c) Napäťové nevyváženie, jeho vplyv, meranie a vysvetlenie
 • d) Prúdové nevyváženie, jeho vplyv, meranie a vysvetlenie
 • e) Prúd stredným a ochranným vodičom, meranie a vysvetlenie
 2. blok prednášok:

A) Praktická ukážka merania na vstupe meniča analyzátormi siete Fluke 435 II, Kyoritsu KEW 6315 a QualiStar C.A 833X

3. Meranie vnútri meniča

 • a) Usmerňovač a jeho vlastnosti, DC zbernica – meranie na DC meniče a význam

4. Meranie na výstupe meniča

 • a) Odrazy na výstupe meniča – meranie, vysvetlenie a význam
 • b) Pomer napätia a frekvencie na výstupe meniča – meranie a význam
3. blok prednášok:

B) Praktická ukážka merania na medziobvode Scopemetrom Fluke 190-200

C) Praktická ukážka merania na výstupe meniča Scopemetrom Fluke 190-200

5. Meranie na motore

 • a) Hriadeľové napätie – meranie, vysvetlenie a význam
 • b) Poruchy ložísk – meranie a interpretácia
 • c) Meranie izolácie

6. Meranie celého reťazca – menič – motor – hnané zariadenie

 • a) Meranie vibrácií na sústrojoch – prístroje – prínos – vysvetlenie výsledkov

D) Praktická ukážka merania na motore multifunkčným testerom motorov Schleich MotorAnalyzer 2

Máte záujem o prednášky ktoré na seminároch odzneli? Kliknite tu!
Stačí vyplniť nasledovný formulár a my Vám prednášky zašleme.

Ďakujeme za Váš záujem a čas, ktorý ste venovali vyplneniu formulára.