IX. Cyklus odborných školení – OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU 2019-05-07T08:39:40+00:00

Internatonal Lightning Protecton Club a DEHN+SÖHNE GmbH + CO.KG

Vás pozývajú na odborné školenie

OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU

Termíny a miesta konania seminárov:Mestá:


I. časť:

II. časť:

KOŠICE

Košice hotel****
Moldavská cesta 51

2.4.2019

28.5.2019

ŽILINA

Boutique Hotel Dubná Skala****
J. M. Hurbana 345/8

3.4.2019

29.5.2019

SENEC

Hotel Dolphin****
Štefánikova 78

4.4.2019

30.5.2019

KÚPIŤ VSTUPENKU
Vnútorna ochrana pred bleskom 
 STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 62305-3
Picture
08:30 - 09:00
Picture
09:00 - 10:15
Picture
10:15 - 10:30
Picture
10:30 - 11:45
Picture
11:45 - 12:30
Picture
12:30 - 13:30
Picture
13:30 -13:45
Picture
13:45 - 15:00
Vonkajšia ochrana pred bleskom
STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 62305-4
Picture
08:30 - 09:00
Picture
09:00 - 10:15
Picture
10:15 - 10:30
Picture
10:30 - 11:45
Picture
11:45 - 12:30
Picture
12:30 - 13:30
Picture
13:30 -13:45
Picture
13:45 - 15:00

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4,
riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC

Rudolf Štober, projektant elektro, člen klubu ILPC 

1. Vyberte si miesto konania semináraktoré Vám najviac vyhovuje

2. Prihláste sa jednou z možností:
     a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk/e-shop
     b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
     c) telefonicky: +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála)

3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr dva dni pred konaním seminára, ktorého sa chcete zúčastniť

4. Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie a obed

5. Poplatok za jeden seminár je 30 € s DPH pri platbe vopred alebo 35 € s DPH pri platbe na mieste v hotovosti
     alebo platobnou kartou

6. Zakúpením vstupenky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom (Elektro Management s.r.o.)   a odberateľom, ktorý ukladá účastníkovi povinnosť uhradiť dodávateľovi objednané služby.

POZOR: Účastníci sa nemusia zúčastniť oboch seminárov. Certifikát o absolvovaní však získa len ten, kto absolvuje obidve čast seminára.

ŠKOLENIE JE VHODNÉ aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili predchádzajúcich cyklov školení.