Dátum Miesto udalosti
od 1. júna 2021
do 3. júna 2021
Grand hotel Bellevue****
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Témy prednášok

Tento ročník sme pre vás pripravili tieto témy:

  • Inteligentné inštalácie v rodinných domoch (Ing. Josef Kunc)
  • Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov (Ing. Rudolf Štober)
  • Revízie strojových zariadení (výrobné linky, robotizované pracoviská) (Ing. Ján Vereš)
  • Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie (prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
  • Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí (Radoslav Rieger)
  • Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby (Ing. Jozef Daňo)
  • Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS elektrických inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem (Ing. Ján Meravý)
  • Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4 (Jiří Kroupa)
  • Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní revízií a OPaOS (Ing. Leoš Koupý)
  • Elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (Ing. Edmund Pantůček)   a ďalšie rubriky…


Časopis ku konferencii si môžete zakúpiť  a ďalšie informácie nájdete v našom eshope tu

 

 

 

 

 

Dátum

1. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

1. júna 2021

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

V roku 2021 pre vás pripravujeme ešte tieto konferencie