Dátum

1. december 2020

Cena

30.0035.00 s DPH

Miesto udalosti

KOŠICE /01.12.2020/
ŽILINA /02.12.2020/
SENEC /03.12.2020/

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober, Jan Hájek

Program I. časti - VONKAJŠIA OCHRANA

 • 08:30 - 09:00

  Registrácia účastníkov

 • 09:00 - 10:15

  Vyhotovovanie zvodov izolovaného bleskozvodu - skryté zvody, skúšobné svorky, uchytenie zvodov, komponenty na vyhotovenie, ...

  /Ing. Rudolf Štober/

 • 10:15 - 10:30

  Prestávka

 • 10:30 - 11:45

  Vyhotovovanie zvodov neizolovaného bleskozvodu

  - zvody v konštrukcii objektov, využívanie armovaní, zásady spájania armovaní, vytvorenie Faradayovej klietky, ... /Jiří Kroupa, DEHN SE/

 • 11:45 - 12:30

  Obed

 • 12:30 - 13:45

  Ako navrhnúť a vyhotoviť uzemňovaciu sústavu bleskozvodu

  - obvodové a základové uzemňovače, hĺbkové uzemňovače, ochrana pred koróziou, vyhotovovanie prechodov cez rôzne materiály, komponenty na vyhotovovanie uzemňovacích sústav, ... /Jan Hájek, DEHN SE/

 • 13:45 - 15:00

  Technické poradenstvo a konzultácie ku konkrétnym projektom, ktoré aktuálne riešia účastníci školenia

  /Jan Hájek, Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober/

Dátum

1. decembra 2020

Miesto udalosti

KOŠICE /01.12.2020/ ŽILINA /02.12.2020/ SENEC /03.12.2020/

Cena

30.0035.00 s DPH

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober, Jan Hájek

Program II. časti - VNÚTORNÁ OCHRANA

 • 08:30 - 09:00

  Registrácia účastníkov

 • 09:00 - 10:15

  Ochrana LED svietidiel verejného osvetlenia - kritéria pre výber vhodných zvodičov, požiadavky na uzemňovaciu sústavu, ...

  /Ing. Rudolf Štober/

 • 10:15 - 10:30

  Prestávka

 • 10:30 - 11:45

  Ochrana nabíjacích staníc pre elektromobily - definovanie LPZ, výber zvodičov, požiadavky na umiestnenie zvodičov, ...

  /Jiří Kroupa, DEHN SE/

 • 11:45 - 12:30

  Obed

 • 12:30 - 13:45

  Základy výberu a montáže zvodičov SPD - typ 1, typ 2, typ 3, zapojenie T–V, dĺžky vodičov, následný prúd, ACI, montážne prevedenia DIN 36mm, NH, ...

  /Ing. Jiří Kutáč/

 • 13:45 - 15:00

  Technické poradenstvo a konzultácie ku konkrétnym projektom ktoré aktuálne riešia účastníci školenia

  /Ing. Jiří Kutáč, Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober/

Dátum

1. decembra 2020

Miesto udalosti

KOŠICE /01.12.2020/ ŽILINA /02.12.2020/ SENEC /03.12.2020/

Cena

30.0035.00 s DPH

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober, Jan Hájek

Zborník prednášok

Dátum

1. decembra 2020

Miesto udalosti

KOŠICE /01.12.2020/ ŽILINA /02.12.2020/ SENEC /03.12.2020/

Cena

30.0035.00 s DPH

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober, Jan Hájek

Organizačné pokyny

 1. Vyberte si miesto konania seminára, ktoré Vám najviac vyhovuje
 2. Prihláste sa jednou z možností:
  a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk
  b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
  c) telefonicky: +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála)
 3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr dva dni pred konaním seminára, ktorého sa chcete zúčastniť 
 4. Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie a obed
 5. Poplatok za jeden seminár je 30 € s DPH pri platbe vopred alebo 35 € s DPH pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou. Po odoslaní objednávky pri zvolenej úhrade platby vopred vám bude na email zaslaná len elektronicky zálohová faktúra, faktúra k prijatej platbe príp. vyúčtovacia faktúra. Po odoslaní objednávky vám budú zaslané emailom vstupenky. 
 6. Zakúpením vstupenky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom (Elektro Management s.r.o.) a odberateľom, ktorý ukladá účastníkovi povinnosť uhradiť dodávateľovi objednané služby.

POZOR! Účastníci sa nemusia zúčastniť oboch seminárov. Certifikát o absolvovaní však získa len ten, kto absolvuje obidve časti seminára.

ŠKOLENIE JE VHODNÉ aj pre tých, ktorí sa
nezúčastnili predchádzajúcich cyklov školení.

Dátum

1. decembra 2020

Miesto udalosti

KOŠICE /01.12.2020/ ŽILINA /02.12.2020/ SENEC /03.12.2020/

Cena

30.0035.00 s DPH

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober, Jan Hájek

Pozvánka na semináre

11. cyklus DEHN Súbor PDF

Dátum

1. decembra 2020

Miesto udalosti

KOŠICE /01.12.2020/ ŽILINA /02.12.2020/ SENEC /03.12.2020/

Cena

30.0035.00 s DPH

Odborný garant

Jiří Kroupa, Ing. Rudolf Štober, Jan Hájek