Dátum Miesto udalosti
od 10. februára 2021
do 10. februára 2021
ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program konferencie

 • 08:30 - 10:30

  Skutočne je potrebné riešiť systémy ochrany pred bleskom do detailov?

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko ,
  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím

  Anotácia:
  Prednáška poukazuje na nutnosť detailného spracovania všetkých častí projektu v každej jeho fáze pre funkčný návrh ochrany pred bleskom. Taktiež budú odprezentované odporúčané postupy pri návrhu riešení. Prednáška bude dopĺňaná praktickými príkladmi z konkrétneho projektového riešenia.

 • 11:00 - 13:00

  Bezpečnosť elektrických zariadení (VTZE) v súlade s IEC 60364 - najčastejšie chyby v projektovej dokumentácii, pri realizácii a pri vykonávaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS)

  Radoslav Rieger,revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

  Anotácia:
  Prednáška je uceleným prehľadom a sprievodcom:
  - akých chýb sa vyvarovať pri návrhu, montážach a vykonávaní OPaOS elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD),
  - určenia správneho typu prúdového chrániča (RCD) ako doplnkovej ochrany proti nebezpečnému dotykovému napätiu,
  - voľby a umiestnenia elektrických prístrojov v kúpeľniach a umývacích priestoroch z pohľadu ochranných zón
  - a ďalších pravidiel pre umiestnenie zásuviek a vypínačov v bytovej zástavbe v súlade s platnými STN.

 • 13:30 - 15:30

  Ako vykonávať rekonštrukciu elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch obytných domov – úskalia s tým spojené

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

 • BONUSOVÁ VIDEOPREDNÁŠKA

  Prípojky nabíjacích staníc elektromobilov a nabíjanie elektromobilov z obnoviteľných zdrojov

  Ing. Július Száraz, konateľ pro JGS s.r.o.

Dátum

10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Katalóg partnerov konferencie

Partneri online konferencie ELEKTROTEC 2021

 

 

 

 

Dátum

10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

 1. Konferencia sa uskutoční v online priestore 10. 2. 2021
 2. Prihláste sa jednou z možností:
  a) zakúpením vstupenky na: www.elektromanagement.sk
  b) emailom: objednavky@elektromanagement.sk
 3. Zakúpenie vstupeniek je možné najneskôr deň pred konaním konferencie 
 4. Poplatok je 40 € s DPH za celodennú vstupenku (3 prednášky), samostatné prednášky sú za 20 €/1 prednáška. Je potrebné uhradiť pred konaním konferencie. Po pripísaní platby na náš účet Vám budú odoslané ďalšie organizačné pokyny, ako aj odkaz a heslo, s ktorým sa 10. 2. na konferenciu pripojíte.  
 5. Ak sa nebudete môcť zúčastniť konferencie v daný termín, prednášky si budete môcť pozrieť z videozáznamu.

 

 

 

Dátum

10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

10. februára 2021

Miesto udalosti

ONLINE

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Oficiálni partneri

Mediálni partneri