VSTUPENKA: KOMPLET 10 ONLINE PREDNÁŠOK – ZVÝHODNENÁ CENA

100.00 s DPH

Máte otázku ohľadne produktu?
30866

Popis

Komplet online prednášok za zvýhodnenú cenu:

16. 11. 2021 / 09:00 – 10:30
Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií / Ing. Josef Kunc

16. 11. 2021 / 10:45 – 12:00
Vplyv elektromobility na bezpečnosť stavieb a ďalšie oblasti spoločnosti /Ing. František Gilian

18. 11. 2021 / 09:00 – 10:15
HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne?/ Ing. Edmund Pantůček

18. 11. 2021 / 10:30 – 12:00
Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2: 2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí / Radoslav Rieger

23. 11. 2021 / 09:00 – 10:15
Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca / Ing. Ján Meravý

23. 11. 2021 / 10:30 – 12:00
Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav / Ing. Roman Smékal

25. 11. 2021 / 09:00 – 10:30
Ochrana pred bleskom – analýza rizika podľa STN EN 62305-2: 2013 – základný predpoklad na vypracovanie skutočne dobrého a funkčného projektu ochrany pred účinkami blesku/Jiří Kroupa

25. 11. 2021 / 10:45 – 12:00
Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom / Ing. Rudolf Štober

30. 11. 2021 / 09:00 – 10:15
Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách / Ing. Juraj Galba, MBA

30. 11. 2021 / 10:30 – 12:00
Klimatizácia elektrorozvádzačov – problémy a riešenia/ Ing. Igor Bartošek