PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ TROCHU INAK (ING. F. GILIAN, ING. V. FUSEK, 2021)

20.00 s DPH

 

 

 

11406

14 na sklade

Predpokladaný dátum doručenia 26. apríla 2021 - 27. apríla 2021
Katalógové číslo: 38 Kategórie: Vydávateľ/Dodávateľ:

Popis

Autor: Ing. František Gilian, Ing. Viliam Fusek

Rok vydania: 2021

Táto publikácia je aktualizáciou a voľným pokračovaním predchádzajúcich dvoch vydaní publikácie s názvom „Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov”, ktoré boli vydané v roku 2012 a 2016. Predchádzajúce publikácie boli viac technicky zamerané na zlepšenie orientácie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií (ďalej len „PBEI”) pre všetkých zainteresovaných na návrhu, realizácii a kontrole pri uskutočňovaní stavieb.
Oproti predchádzajúcim publikáciám je táto zameraná na oblasť PBEI trochu inak. Publikácia je faktografiou vývoja národného systému PBEI a podstatných zmien, ktoré nastali po roku 2013 najmä vo vzťahu k technickej normalizácii, uplatňovaniu technických noriem a iných technických dokumentov v aplikačnej praxi a naznačuje ďalšie smerovanie v oblasti národného systému PBEI. Publikácia vznikla v období najzávažnejších výziev, ktorým čelí nielen naša spoločnosť v 21. storočí z hľadiska celosvetovej pandémie koronavírusu. Publikácia obsahuje aj množstvo odkazov na internetové linky a elektronické dokumenty podporujúce a dopĺňajúce jej obsah a rozsah v kontexte uvádzaných skutočností.

Dokument s linkami na stiahnutie

 

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.199 kg