POZNATKY SÚDNEHO ZNALCA Z VYKONÁVANIA ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK (OPaOS) ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ A BLESKOZVODOV VYHOTOVENÝCH PODĽA DNES UŽ NEPLATNÝCH NORIEM

10.00 s DPH

Máte otázku ohľadne produktu?

Dĺžka videoprednášky: 1:04:00

Prednáška bola súčasťou konferencie ELTECH SK 2021

29073

Na vykonávanie OPaOS el. inštalácií platia príslušné platné technické predpisy a normy STN. Pokiaľ je el. inštalácia nová alebo po rekonštrukcii, OPaOS sa vykonáva v zmysle súčasne platných predpisov. Ako však postupovať pri revízii el. inštalácie, ktorá bola vyhotovená podľa predchádzajúcich predpisov a noriem ktoré už v súčasnosti neplatia?

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “POZNATKY SÚDNEHO ZNALCA Z VYKONÁVANIA ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK (OPaOS) ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ A BLESKOZVODOV VYHOTOVENÝCH PODĽA DNES UŽ NEPLATNÝCH NORIEM”