Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

20.00 s DPH

NOVÉ V PONUKE

Popis

Autor: doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
Rok vydania: 2020

 

Informácie o požiadavkách na ochranu pred zásahom el. prúdom v el. inštaláciách nízkeho napätia podľa STN 33 2000-4-41: 2019.