VSTUPENKA: Ochrana pred bleskom – analýza rizika podľa STN EN 62305-2: 2013 – základný predpoklad na vypracovanie skutočne dobrého a funkčného projektu ochrany pred účinkami blesku

15.00 s DPH

Máte otázku ohľadne produktu?
30803

Popis

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

Anotácia:

Vypracovanie analýzy rizika je základným pilierom na dosiahnutie skutočnej ochrany pred účinkami prepätia. Skutočná analýza rizika nám dá odpoveď na otázku, aké opatrenia je na objekte potrebné realizovať. Je to základ pre projektanta, ktorý následne vypracuje konkrétne technické riešenie, vyšpecifikuje zariadenia, miesta a spôsob ich inštalácie.