VSTUPENKA: Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca

15.00 s DPH

Máte otázku ohľadne produktu?
30800

Popis

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Anotácia:

V praxi projektanta, revízneho technika VTZ E ako aj prevádzkového elektrikára sú často neznalosti, kde a ako správne použiť tlačidlo núdzového zastavenia a núdzového vypnutia. Túto problematiku objasňuje táto prednáška aj s názornými príkladmi a správnym označením takéhoto tlačidla podľa súčasne platných predpisov.