Lektori 2019-10-11T11:59:42+00:00

NAŠI LEKTORI

riaditeľ Rittal s.r.o., odborník
na problematiku klimatizácie elektrorozvádzačov


Ing. Igor BartošekRittal s.r.o.
vedúci oddelenia energetických systémov Zeppelin SK, s.r.o.


Ing. Peter BarcíkZeppelin SK, s.r.o.

vedúci manažér obchodu HASMA s.r.o., člen TK 43 Elektroenergetika a TK 84 Nízkonapäťové inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR


Marcel ČatlošHASMA s.r.o.

• obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.


Ing. Jozef DaňoOBO Bettermann, s.r.o.

generálny sekretár APPO SR, podpredseda výboru pre normalizáciu v elektrotechnickej oblasti v RTN, držiteľ osvedčenia Expert požiarnej ochrany, audítor požiarnych konštrukcií, konateľ a výkonný riaditeľ FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o.


Ing. František GilianFIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o.

docent v odbore Elektrotechnické materiály a technológie, Ústav energetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU, elektrotechnik špecialista pre vykonávanie revízií EZ, znalec v odboroch Bezpečnosť a ochrana zdravia a Elektrotechnika


Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.Ústav energetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU

spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN SE pre Slovensko, člen klubu ILPC, popredný odborník na výber a návrh potrebných ochranných opatrení na ochranu pred účinkami blesku


Jiří KroupaDEHN SE + Co KG

súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 Nízkonapäťové elektroinštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR, člen klubu ILPC


Ing. Ján Meravýsúdny znalec v odbore elektrotechnika

• súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen TNK 5, 22, 47 a 97 pri ÚNMZ ČR, člen Komory súdnych znalcov, konateľ ANTIRISK – EMC s.r.o.


Ing. Edmund Pantůčeksúdny znalec v odbore elektrotechnika

• revízny technik EZ – E2A, pracoval pre HAKEL spol. s r.o.


Radoslav Riegerrevízny technik

• obchodný riaditeľ GHV Trading spol. s r.o., člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR


Ing. Roman SmékalGHV Trading spol. s r.o.

• elektrotechnik a projektant elektrických zariadení


Ing. Rudolf Štober elektrotechnik a projektant elektrických zariadení

• člen Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR


JUDr. Zbyněk Urbanporadca a konzultant

• súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ ČR, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR


Ing. Miloslav Valenasúdny znalec v odbore elektrotechnika

• odborný referent Českej agentúry pre štandardizáciu s.p.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ ČR, predseda revíznej komisie, člen Únie súdnych znalcov ČR


Ing. Pavel Vojíksúdny znalec v odbore elektrotechnika

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.

[enewsletter_subscribe]