Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojársku a postupne sa dostal cez diaľkové štúdium až k odboru elektromechanik. Odborné znalosti si rozširoval štúdiom českých a slovenských odborných publikácií, účasťou na mnohých konferenciách a školeniach, konzultáciami na TI ČR.
Od roku 2014 je revíznym technikom EZ – E2A.
Vzhľadom na svoju dlhoročnú prax a výsledky svojej práce sa právom zaraďuje medzi popredných odborníkov v oblasti riešenia vnútornej ochrany proti prepätiu.
Svoje odborné skúsenosti odovzdáva revíznym technikom, montážnikom ale aj projektantom elektro ďalej prostredníctvom prednášok na mnohých českých a slovenských konferenciách. Na Slovensku prednáša exkluzívne v rámci konferencií organizovaných našou spoločnosťou Elektro Management.
Technické riešenia navrhuje tiež priamo v montážnych spoločnostiach, v továrenských objektoch, v zdravotníckych zariadeniach a poskytuje technickú podporu projektantom.
Jeho najväčším koníčkom je podľa jeho vlastných slov práca – problematika elektro a kontakt so všetkými nadšenými a hrdými spolupracovníkmi elektro.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií