Vzhľadom na svoju dlhoročnú prax a výsledky svojej práce sa právom zaraďuje medzi popredných odborníkov v oblasti riešenia vnútornej ochrany proti prepätiu.
Svoje odborné skúsenosti odovzdáva revíznym technikom, montážnikom, ale aj projektantom elektro ďalej prostredníctvom prednášok na mnohých českých a slovenských konferenciách a prípravných kurzoch pre RT.
Na Slovensku prednáša exkluzívne v rámci konferencií organizovaných spoločnosťou Elektro Management.
Technické riešenia navrhuje tiež priamo v montážnych spoločnostiach, v továrenských objektoch, v zdravotníckych zariadeniach a poskytuje technickú podporu projektantom.

Naši ďalší lektori

V roku 2022 pre vás
pripravujeme tieto konferencie