Dlhoročný vysokoškolský učiteľ na Ústave automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave s
odborným zameraním na elektromobilitu.
V rámci spolupráce s priemyslom sa podieľal na riešení prestavby konvenčných pohonov na hybridné a elektrické pohonné systémy.
V súčasnosti je zapojený do skúmania moderných technológií generovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci
výskumu realizovaného v spoločnosti Hydrogen Fuel Cells Slovakia.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií