Dlhoročný vysokoškolský učiteľ na Ústave automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave s
odborným zameraním na elektromobilitu.
V rámci spolupráce s priemyslom sa podieľal na riešení prestavby konvenčných pohonov na hybridné a elektrické pohonné systémy.
V súčasnosti je zapojený do skúmania moderných technológií generovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci
výskumu realizovaného v spoločnosti Hydrogen Fuel Cells Slovakia.

Naši ďalší lektori