Od roku 1987 vykonával ako revízny technik elektrických zariadení revízie priemyselných budov, obchodných centier, nemocníc, bánk a pod.
Aktívne sa venuje problematike ochrany pred bleskom a tiež výchove a vzdelávaniu elektrotechnikov. Vykonáva aktualizačné odborné školenia elektrotechnikov.
Prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre elektrotechnikov.
Medzi jeho záľuby patrí turistika.

Naši ďalší lektori