Mike Herring je aplikačným špecialistom v oblasti testovania a diagnostiky točivých strojov s viac ako 30 ročnými  skúsenosťami.  V spoločnosti Baker – technologickom lídrovi v oblasti vývoja a výroby diagnostickej techniky na statické a dynamické testovanie točivých strojov  (dnes súčasť skupiny Megger) zastával počas 30 rokov rôzne pozície, od aplikačného inžiniera pre poskytovanie testovacích služieb, cez odborného predajcu, technického pracovníka výrobného závodu Baker, až po súčasnú pozíciu aplikačného špecialistu pre diagnostickú techniku točivých strojov pre región Európy a Blízkeho východu.
Prednášky Mikea Herringa sa okrem teoretických základov diagnostiky točivých strojov zameriavajú na praktické príklady odhalenia závažných závad na točivých strojoch vďaka statickému a dynamickému testovaniu a sú doplnené aj o praktické ukážky meraní.

Naši ďalší lektori