Od roku 1996 do súčasnosti spracoval viac ako 300 elektrotechnických noriem z odboru elektro, osobitne pôsobí ako spracovateľ kľúčových terminologických noriem medzinárodných elektrotechnických slovníkov IEV) v oblasti elektro.

Na niekoľkých zasadaniach CENELEC TC 23 v Bruseli reprezentoval Slovenský elektrotechnický výbor a spoločnosť SEZ Krompachy, a.s., v ktorej pôsobil v rokoch 1983 – 2004 na viacerých pozíciách (skúšobný technik, pracovník a neskôr vedúci oddelenia technickej normalizácie, obchodný zástupca, obchodný riaditeľ).
V roku 2010 bol ocenený ÚNMS SR cenou Vladimíra Lista v kategórii najlepší spracovateľ normalizačných úloh.
Často prednáša na seminároch k problematike noriem elektro a nadväzných elektrotechnických predpisov.

Naši ďalší lektori