V rokoch 1990 až 1995 absolvoval niekoľko viacmesačných odborných stáží v špičkových laboratóriách na vývoj zvodičov prepätia a komponentov bleskozvodu v nemeckom Neumarkte. Pravidelne je prizývaný k vypracovaniu návrhov ochrany dôležitých objektov a technologických celkov.
Ako odborný konzultant sa podieľal na vypracovaní návrhu ochranných opatrení pre viaceré celky v jadrových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, vo výškovej budove VUB v Bratislave, pre televízny vysielač Kamzík, tunel
Branisko či technologických celkov pri preprave a spracovaní ropy alebo plynu.
V uvedenej problematike pôsobí aj ako revízny technik. Jeho odborné články sú pravidelne publikované v slovenských a zahraničných odborných časopisoch a elektronických médiách.
V spolupráci so spoločnosťou Elektro Management pravidelne pripravuje odborné školenie Ochrana pred účinkami blesku.

 

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií