V rokoch 1990 až 1995 absolvoval niekoľko viacmesačných odborných stáží v špičkových laboratóriách na vývoj zvodičov prepätia a komponnetov bleskozvodu v nemeckom Neumarkte.
Ako zamestnanec PPA Controll sa významnou mierou podieľal na návrhu ochranných opatrení pre viaceré celky v jadrových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach alebo vo výškovej budove VUB v Bratislave či technologických celkov pri preprave a spracovaní ropy alebo plynu.
Od roku 2000 pracuje ako odborný poradca firmy DEHN+SÖHNE pre jej partnerov na Slovensku.
V Česku a na Slovensku je považovaný za popredného odborníka pri výbere a návrhu potrebných ochranných opatrení na ochranu pred účinkami blesku.
Ako konzultant je pravidelne prizývaný k vypracovaniu návrhov ochrany dôležitých objektov a technologických celkov. Ako odborný konzultant sa podieľal na vypracovaní návrhu ochranných opatrení napr. pre televízny vysielač Kamzík, tunel Branisko, budovu VUB Bratislava.<br><br>
V uvedenej problematike pôsobí aj ako revízny technik a od ukončenia potrebného pedagogického vzdelania na vzdelávanie dospelých aj ako lektor odborného vzdelávania elektrotechnikov. Jeho odborné články články sú pravidelne publikované v slovenských a zahraničných odborných časopisoch a elektronických médiách.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie