Po absolvovaní odboru oznamovacia a zabezpečovacia technika na SPŠ dopravnej a po ročnom štúdiu na Strojárskej fakulte ČVUT zahájil svoju profesijnú kariéru vo firme AEG Domácí spotřebiče ako organizátor servisu. Po roku odišiel do firmy J. Fröschl & Co. s.r.o., kde prešiel postupne od priamej služby zákazníkom až po vedúceho predaja ČR.
Od roku 2002 pracuje vo firme DEHN s.r.o. ako technický a obchodný zástupca. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a odborných fórach, prednáša v ČR a SR o problematike ochrany pred bleskom.
Je spoluautorom Kníšky 2.0 – elektronickej odbornej publikácie o ochrane pred bleskom s viac ako 20.000 čitateľmi.
Medzi jeho záľuby patrí rodina, cestovanie do exotických krajín a rozhovory s miestnymi obyvateľmi.

Naši ďalší lektori