Po absolvovaní odboru oznamovacia a zabezpečovacia technika na SPŠ dopravnej a po ročnom štúdiu na Strojárskej fakulte ČVUT zahájil svoju profesijnú kariéru vo firme AEG Domácí spotřebiče ako organizátor servisu. Po roku odišiel do firmy J. Fröschl & Co. s.r.o., kde prešiel postupne od priamej služby zákazníkom až po vedúceho predaja ČR.
Od roku 2002 pracuje vo firme DEHN s.r.o. ako technický a obchodný zástupca. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a odborných fórach, prednáša v ČR a SR o problematike ochrany pred bleskom.
Je spoluautorom Kníšky 2.0 – elektronickej odbornej publikácie o ochrane pred bleskom s viac ako 20.000 čitateľmi.
Medzi jeho záľuby patrí rodina, cestovanie do exotických krajín a rozhovory s miestnymi obyvateľmi.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií