Od roku 2005 sa podrobne venuje problematike ochrany pred bleskom a prepätím.
Je spracovateľom projektových riešení ochrany pred bleskom a prepätím pre projekty v SR aj v EÚ. Pôsobí ako poradca a konzultant pri návrhoch špecifických riešení ochrany pred
bleskom a prepätím.
Je členom TK 43 pri ÚNMS SR, členom ILPC (International Lightning Protection Club) a členom ATN005 pri APPO (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany).
V spolupráci so spoločnosťou Elektro Management pravidelne prednáša na odbornom školení Ochrana pred účinkami blesku.
Medzi jeho záujmy patrí najmä veda, technika a nové technológie.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií