Od roku 2005 sa podrobne venuje problematike ochrany pred bleskom a prepätím.
Je spracovateľom projektových riešení ochrany pred bleskom a prepätím pre projekty v SR aj v EÚ.
Poradca a konzultant pri návrhoch špecifických riešení ochrany pred bleskom a prepätím.
Je prísediacim členom TK 43 – elektrotechnika – SÚTN SR a členom ILPC (International Lightning Protection Club).
Lektor v oblasti ochrany pred bleskom a prepätím.
Medzi jeho záujmy patrí najmä veda, technika a nové technológie.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie