Od roku 2005 sa podrobne venuje problematike ochrany pred bleskom a prepätím.
Je spracovateľom projektových riešení ochrany pred bleskom a prepätím pre projekty v SR aj v EÚ. Pôsobí ako poradca a konzultant pri návrhoch špecifických riešení ochrany pred
bleskom a prepätím.
Je členom TK 43 pri ÚNMS SR, členom ILPC (International Lightning Protection Club) a členom ATN005 pri APPO (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany).
V spolupráci so spoločnosťou Elektro Management pravidelne prednáša na odbornom školení Ochrana pred účinkami blesku.
Medzi jeho záujmy patrí najmä veda, technika a nové technológie.

Naši ďalší lektori