Venuje sa problematike prenosných meracích testovacích prístrojov a zariadeniam pre kontrolu elektrickej bezpečnosti.
Publikuje v odborných elektrotechnických časopisoch. Ako lektor vystupuje na množstve seminárov a českých a slovenských vysokých školách.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií