Venuje sa problematike prenosných meracích a testovacích prístrojov a zariadení na kontrolu elektrickej bezpečnosti v priemyselných a zdravotníckych aplikáciách.
Ako lektor vystupuje na mnohých odborných seminároch v Českej a Slovenskej republike a prednáša na stredných a vysokých školách.
Rád sa na týchto podujatiach stretáva s priateľmi a zdieľa vzájomné skúsenosti z praxe.
Publikuje v mnohých českých a slovenských odborných časopisoch.
Medzi jeho záujmy patrí najmä veda, technika a v súkromí sa venuje hudbe, spevu, práci na svojej drevenici a cestovaniu.

Naši ďalší lektori