Ing. Róbert Madarász pracuje 25 rokov v oblasti meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel. Od roku 1994 pracoval pre nemeckú spoločnosť SebaKMT, špecialistu v oblasti meracej a diagnostickej techniky pre energetické káble, ktorá sa neskôr stala súčasťou firemnej skupiny Megger.

Megger je dnes najväčším univerzálnym dodávateľom meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel (diagnostika káblov, transformátorov, vypínačov, ochrán, točivých strojov, NN-inštalácií, batérií) a Ing.Róbert Madarász v súčasnosti zastáva pozíciu obchodného riaditeľa slovenskej pobočky Megger.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií