Ing. Róbert Madarász pracuje 25 rokov v oblasti meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel. Od roku 1994 pracoval pre nemeckú spoločnosť SebaKMT, špecialistu v oblasti meracej a diagnostickej techniky pre energetické káble, ktorá sa neskôr stala súčasťou firemnej skupiny Megger.
Megger je dnes najväčším univerzálnym dodávateľom meracej a diagnostickej techniky pre energetiku a priemysel (diagnostika káblov, transformátorov, vypínačov, ochrán, točivých strojov, NN-inštalácií, batérií) a Ing.Róbert Madarász v súčasnosti zastáva pozíciu obchodného riaditeľa slovenskej pobočky Megger.

Naši ďalší lektori