V oddelení nízkonapäťovej spínacej a istiacej techniky pracuje od roku 1998.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam pôsobí aj ako technický konzultant pri špecifikácii, projektovaní a riešení komplexných
projektov v tejto oblasti.
Vo voľnom čase sa najradšej venuje hokeju.

Naši ďalší lektori