Po vyštudovaní Elektrotechnickej fakulty na VUT v Brne sa zamestnal v spoločnosti METRA Blansko, kde pôsobil na výskumnom a vývojovom oddelení a podieľal sa na vývoji multimetrov a kliešťových prístrojov.

V roku 1991 založil spoločnosť ILLKO Blansko, kde pôsobí až do súčasnosti ako jeden z jej konateľov. Okrem obchodu a marketingu má na starosť technickú podporu predávaných prístrojov.

Venuje sa prednáškovej činnosti v Českej a Slovenskej republike, publikuje odborné články o meraní, meracích prístrojoch a ich použití pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií