Počas štúdia na FEI STU založil so spoločníkmi v roku 1992 firmu a začal vyvíjať a vyrábať svetelnú techniku, jej inteligentné ovládania a riadenia. Od roku 2001 vlastnia výrobný areál pre elektrotechnickú výrobu, z ktorého výrobky boli exportované do celého sveta.
Od roku 2016 sa venuje aj vývoju a výrobe zariadení pre využitie obnoviteľných zdrojov, ako batériové úložiská, nabíjačky elektromobilov z obnoviteľných zdrojov.
Vlastní aj 9 patentov / úžitkových vzorov v oblasti svetelnej techniky a nabíjania EV z fotovoltických zdrojov.

Okrem profesijnej činnosti sa venuje aj hokejbalu – je trojnásobný reprezentant Slovenska na MS a trojnásobný majster Slovenska v hokejbale v kategórii Masters.
Okrem aktívneho športovania sa venuje hokejbalu aj ako tréner a športový funkcionár v pozícii generálny sekretár SHbÚ.

 

 

 

 

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií