Od roku 2012 pôsobí ako obchodno-technický manažér v spoločnosti OBO Bettermann s.r.o., kde sa špecializuje na oblasť ochrany pred bleskom a prepätím. Zároveň je študentom doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas svojho štúdia sa zameriava na problematiku analýzy pôsobenia prepäťových ochrán na báze iskrišťa v rozvodoch nn.
Je členom pracovných skupín pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (PS 709 a PS 713). Taktiež je členom prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska.
Vo svojom voľnom čase sa najradšej venuje svojej dcérke a cyklistike.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií