Po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty VUT v Brne pracoval vo VÚEP Brno ako konštruktér elektrických a elektroinštalačných prístrojov a venoval sa tiež aktívne medzinárodnej normalizácii IEC.
Je zakladajúcim členom TNK 22. Po prechode do ABB zahájil výraznú propagáciu medzinárodne normalizovaného systému pre elektrické inštalácie v bytových i komerčných objektoch – systému KNX. Stal sa prvým oficiálne certifikovaným školiteľom tohto systému v ČR a v školiacom centre potom vyškolil stovky Partnerov KNX z ČR, ale tiež zo Slovenska, Bieloruska či Gruzínska.
Organizoval založenie spolku KNX národná skupina Českej republiky, kde pôsobí ako sekretár. Príležitostne programuje niektoré KNX inštalácie.
Trvale sa venuje odovzdávaniu skúseností prednáškami na mnohých konferenciách a študentom elektrotechnických vysokých škôl.
Prispieva do odborných elektrotechnických médií článkami o elektrických inštaláciách, predovšetkým s využitím systému KNX.
Vydal tiež niekoľko odborných publikácií zameraných na elektrické inštalácie.

Naši ďalší lektori