31 rokov pracuje ako znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce. Je revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A a B. Je tiež členom Moravského elektrotechnického zväzu a Únie súdnych znalcov Českej republiky.
Ako oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie zabezpečuje školenia so skúškami odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov §21, §22, §23 a vykonáva prípravné školenie pre revíznych technikov §24, ako aj Aktualizačnú odbornú prípravu pre elektrotechnikov a revíznych technikov.
Bol riaditeľom československej výstavy Elektronika, rádiotechnika a automatizácia (ERA) 1989 v Trenčíne. Viackrát bol menovaný ministrom spravodlivosti za predsedu komisie pre odbornú skúšku znalca.
Pravidelne prednáša na odborných seminároch a konferenciách na Slovensku a v Českej republike. Publikuje v mnohých českých a slovenských odborných časopisoch. Vydal 16 odborných knižiek z odboru elektrotechnika a bezpečnosť práce.
Medzi jeho koníčky patrí kvalitná hudba všetkých žánrov, literatúra faktu a cestopisy. Bol aktívnym turistom, o čom svedčia jeho výstupy na niekoľko kočiarov vo Vysokých Tatrách a absolvovanie diaľkového pochodu z Devína na Duklu (769 km). Rád sa stretáva s priateľmi, s ktorými si má stále čo povedať.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií