Venuje sa problematike prenosných meracích a testovacích prístrojov.
Svoje znalosti a skúsenosti odovzdáva ďalej na odborných seminároch, prezentáciách a školeniach prenosnej meracej techniky z oblasti termovízie, analýzy sietí, revíznej techniky alebo priemyselnej údržby.
Medzi jeho súkromné záujmy patrí najmä história 20. storočia, cestovanie, veda a technika.
Rád objavuje krásy nielen českej a slovenskej krajiny, ale tiež krásy amerických veteránov.

Naši ďalší lektori