V poisťovníctve začínala v r. 2004, od r. 2009 pôsobí ako odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti, zároveň ako analytička pre oblasť životného a neživotného poistenia, aj ako externý produkt manažér a projekt manažér implementácie projektov v oblasti poistenia.
Je zakladateľkou, riaditeľkou a odborným garantom Slovenskej akadémie poisťovníctva. Externe spolupracuje s IBV NBS, n. o. ako lektor vlastných workshopov životného a neživotného poistenia. Je zakladateľkou akademického klubu Slovenskej akadémie poisťovníctva, ktorého cieľom je kontinuálne vzdelávanie sprostredkovateľov v oblasti poistenia.
Je zakladateľkou akademickej knižnice Slovenskej akadémie poisťovníctva, ktorá poskytuje odborné materiály, analýzy, nástroje a pomôcky určené pre prácu sprostredkovateľov v oblasti poistenia.

Naši ďalší lektori