Po absolvovaní VUT v Brne sa profesijne venoval informačnej technológii, kariéru v tomto odbore ukončil v roku 1997, kedy prijal zamestnanie v spoločnosti PHOENIX CONTACT, kde pôsobil až do roku 2016.
Účastní sa činnosti štandardizačných komisií pre odbor elektrotechnika, energetika, spoľahlivosť a elektromagnetická kompatibilita.
Od roku 1992 je zapísaný ako znalec pre odbor elektrotechnika a elektronika.
V súčasnosti sa zaoberá kombinovanými rizikami elektrických inštalácií, elektromagnetickou kompatibilitou, spoľahlivosťou
elektrických inštalácií v zložitých a nebezpečných prostrediach.
Venuje sa predovšetkým forenznej činnosti v odbore a interdisciplinárnym riešeniam.

Naši ďalší lektori