Je docentom elektrotechniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
Spolupracoval na technológii magnetických ložísk s Dr. Frankom Hegerom z NASA a s laboratóriom Charlesa Stark Draper v laboratóriu MIT.
Bol zakladateľom Medzinárodného sympózia „Mechatronica“. Bol riaditeľom odboru informatiky na Úrade pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky.
Doc. Vlnka získal ocenenie rektora STU za najlepšie skriptá STU, Elektrotechnika výrobných strojov, priemyselných robotov a manipulátorov. Bol vedúcim 140-tim diplomantom a bakalárom, ktorí získali titul pod jeho vedením. Doc. Vlnka je koordinátorom programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá).
Bol koordinátorom bezpečnosti a školiteľom Stuba Green Tímu, ktorý sa zúčastnil elektro-mobilnej súťaže v Taliansku a Nemecku. Jeho študenti, jediní z východnej Európy, získali jednu zo štyroch hlavných ocenení.
Bol tiež kurátorom mnohých výstav v Spojených štátoch a na Slovensku, ktoré podporovali slovenské výtvarné umenie, remeselníkov – drotárov i slovanskú vedu, tradície a kultúru.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií