Kontakt 2019-04-02T13:36:56+00:00

Fakturačná adresa

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

IČO: 46 701 958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585


Mgr. Petra Bartošková
Mgr. Petra Bartošková
Konateľka
Mobil: +421 908 607 576
E-mail: bartoskova@elektromanagement.sk

Korešpondenčná adresa

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka: Akademická 1/A, Nitra
Číslo účtu: 5030309159/0900
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX

Ing. Michal Hála
Ing. Michal Hála
Office manager
Mobil: +421 905 211 728
E-mail: office@elektromanagement.sk


Otázky a pripomienky týkajúce sa fakturácie, stav objednávok, reklamácie – kontaktujte:
Ing. Michal Hála, mail: office@elektromanagement.sk, mobil: +421 905 211 728

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 31782/N

Copyright © 2012-2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Fakturačná adresa

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

IČO: 46 701 958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585

Korešpondenčná adresa

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka: Akademická 1/A, Nitra

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX

Mgr. Petra Bartošková
Mgr. Petra Bartošková
Konateľka
Mobil: +421 908 607 576
E-mail: bartoskova@elektromanagement.sk
Ing. Michal Hála
Ing. Michal Hála
Office manager
Mobil: +421 905 211 728
E-mail: office@elektromanagement.sk

Otázky a pripomienky týkajúce sa fakturácie, stav objednávok, reklamácie – kontaktujte:
Ing. Michal Hála, mail: office@elektromanagement.sk, mobil: +421 905 211 728

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 31782/N

Copyright © 2012-2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.