ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.

Obrázok kontaktu

Základné kontaktné informácie:

Fakturačná adresa

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

IČO: 46 701 958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585

 

Korešpondenčná adresa

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Pobočka: Akademická 1/A, Nitra
Číslo účtu: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159


Mgr. Petra Bartošková (Hálová)
konateľka

Mgr. Petra BartoškováMobil: +421 908 607 576

@:bartoskova@elektromanagement.sk
t.č. na rodičovskej dovolenke

Ing. Michal Hála
office manager

Ing. Michal HálaMobil: +421 905 211 728

@: office@elektromanagement.sk

 

Otázky a pripomienky týkajúce sa fakturácie, stav objednávok, reklamácie - kontaktujte:
Ing. Michal Hála, mail: office@elektromanagement.sk, mobil: +421 905 211 728

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 31782/N

Copyright © 2012-2018 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.