Konferencia ELEKTROTEC Bratislava a Košice

Elektrotec Košice

ELEKTROTEC je regionálne stretnutie elektrotechnikov východoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2005 organizujeme v Košiciach. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a projekčného softvéru.

XIV. ročník konferencie ELEKTROTEC sa uskutoční v Bratislave aj v Košiciach. Termín na prihlásenie do Bratislavy je 2. 2. 2018 a do Košíc 9. 2. 2018.

XIV. ročník konferencie ELEKTROTEC

6. 2. 2018 Bratislava

dátum konferencie 6. 2. 2018
adresa konferencie

Hotel Bratislava****
Seberíniho 9
821 03 Bratislava, Slovensko

GPS súradnice GPS súradnice: 48.1540428,17.1665758
zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
ikona prihlaska

13. 2. 2018 Košice

dátum konferencie 13. 2. 2018
adresa konferencie

Hotel Košice
Moldavská cesta II. 51/2414
040 11 Košice, Slovensko

GPS súradnice GPS súradnice: 48.697589, 21.235907
zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
ikona prihlaska

Program konferencie ▲

07:30 - 08:30
Prezentácia poslucháčov
08:30 - 08:45
Otvorenie konferencie, úvodný príhovor
08:45 - 09:30
Nové podrobnosti a ďalšie rozdiely v práci revízneho technika pri vykonávaní východiskových a pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie podľa ČSN 33 2000-6: 2007 (STN 33 2000-6: 2007) a ČSN 33 2000-6 ed. 2: 2017 (STN 33 2000-6: 2017)
09:30 - 09:45
diskusia
Ing. Pavel Vojík, odborný rada Úradu pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo (ÚNMS) v Prahe, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, člen Únie súdnych znalcov ČR
09:45 - 10:00
Krátke zhodnotenie rozdielov medzi implementáciami HD 60364-6 v STN a ČSN
Marcel Čatloš, vedúci manažér obchodu HASMA s.r.o.
10:00 - 10:45
Prestávka
10:45 - 11:45
Nové ďalšie skúsenosti so zavádzaním novej normy na odborné prehliadky a odborné skúšky inštalácií ČSN 33 2000-6 ed. 2: 2017 (STN 33 2000-6: 2017) s prihliadnutím na súvisiace normy a okruh tém na riešenie v zavádzanej TNI k tejto norme z pohľadu povinností a rizík práce projektanta, montéra a revízneho technika
Alebo
Čo ťa čaká, revízny technik?
11:45 - 12:00
diskusia
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR, člen Hospodárskej komory ČR
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 13:45
Povinnosť inštalácie prepäťových ochrán (SPD) v súlade s normami: STN 33 2000-5-534: 2017 a STN 33 2000-4-443: 2017 a ďalej z pohľadu poisťovní a praxe revízneho technika VTZE
13:45 - 14:00
diskusia
Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
14:00 - 14:45
Izolovaný bleskozvod a jeho použitie
1) Detailný výpočet dostatočnej vzdialenosti
2) Systémové použitie vysokonapäťových vodičov
3) Pravidlá pre inštalácie v EX-prostredí
14:45 - 15:00
diskusia
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
15:00 - 15:45
Zo zápisníka súdneho znalca - rozbor prípadov a ich poučenie pre prax elektrotechnika, revízneho technika a projektanta.
15:45 - 16:00
diskusia
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
16:00 - 16:15
Tombola, záver konferencie

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Pre zobrazenie všetkých kontaktov kliknite tu...

Organizačné pokyny ▼

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

50 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 22. 1. 2018
55 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 23. 1. 2018 a pri platbe na mieste (v hotovosti, platobnou kartou)

V cene sú zahrnuté:
  • náklady spojené s usporiadaním konferencie
  • zborník prednášok na USB
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • občerstvenie a obed
  • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Pri vybranej platbe prevodom Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: Č. ú.: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) v hotovosti, platobnou kartou na mieste

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu...
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa do Bratislavy je 2. 2. 2018 a do Košíc 9. 2. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála).

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom - ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI


MEDIÁLNY PARTNER

Sprievodný program ▼

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Z histórie konferencií ELEKTROTEC

zobraziť archív konferencie Pre zobrazenie programu predchádzajúcich ročníkov konferencie kliknite, prosím, tu...
fotogaléria 2015 Pre zobrazenie fotogalérií z predchádzajúcich ročníkov konferencie kliknite, prosím, tu...

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)