Konferencia ELEKTROKONTAKT 2017 Banská Bystrica 2018-04-06T18:13:13+00:00

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2017 Banská Bystrica

Dátum:

5. 4. 2017

Miesto:

KONGRES HOTEL DIXON ****
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Odborný garant:

Ing. Ján Meravýsúdny znalec v odbore elektrotechnika

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

08:00 - 08:45
Picture

Otvorenie konferencie

08:45 - 09:00
Picture

Zvláštnosti vykonávania revízií v starších objektoch z pohľadu revízneho technika a súdneho znalca. Prvé skúsenosti so zavádzaním novej ČSN 33 2000-6 ed. 2 v Českej republike. Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR

09:00 - 10:20
Picture

Prestávka

10:20 - 11:00
Picture

Požiarne prestupy, upchávky a bezhalogénové prvky z pohľadu elektrikárov. Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

11:00 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 13:00
Picture

LED svietidlá, ich výber a použitie vhodného riadenia. Ing. Július Száraz, C.E.O. Leader Light s.r.o.

13:00 - 13:45
Picture

Ochrana LED svietidiel proti prepätiu. Ing. Jozef Černička, CSc., konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

13:45 - 14:30
Picture

Prestávka

14:30 - 14:45
Picture

Posudzovanie bezpečného stavu vyhradených technických zariadení elektrických v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca. Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce Trenčín

14:45 - 15:45
Picture

Tombola, záver konferencie

15:45 - 16:00

Partneri: