Konferencia ELEKTROKONTAKT 2015 Banská Bystrica 2018-04-06T18:13:59+00:00

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2015 Banská Bystrica

Dátum:

22.4.2015

Miesto:

KONGRES HOTEL DIXON ****
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra

Odborný garant:

Ing. Jiří Houda, inšpektor EZ na TI Banská Bystrica

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

8:00 - 8:45
Picture

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory Mgr. Petra Hálová, organizačný garant Ing. Jiří Houda, odborný garant

8:45 - 9:00
Picture

Elektrické zariadenia - stavby a protipožiarna bezpečnosť Ing. Jiří Houda, inšpektor EZ na TI Banská Bystrica

9:00 - 10:30
Picture

Coffee break

10:30 - 10:50
Picture

Požiarna bezpečnosť elektrického zariadenia a revízny technik, alebo Ako ,,nevyhorieť" pri revíziách protipožiarnych opatrení. Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika

10:50 - 11:50
Picture

Ochrana proti prepätiu - mýty a omyly Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika

11:55 - 12:40
Picture

Obed

12:40 - 13:30
Picture

Stanovenie lehôt pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov vzhľadom na vonkajšie vplyvy a triedu ochrany LPL. Ing. Marián Dorčík, inšpektor EZ na TI Banská Bystrica

13:30 - 15:00
Picture

Vyhľadávanie porúch izolácie počas prevádzky pod napätím v TN, TT a IT systémoch napájania elektrární a veľkých priemyselných podnikoch Ing. Roman Smékal, člen TNK 22, ÚNMZ

15:00 - 15:45

Partneri: