Konferencia ELEKTROKONTAKT 2014 Banská Bystrica 2018-04-06T18:14:06+00:00

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2014 Banská Bystrica

Dátum:

2.4.2014

Miesto:

Hotel LUX BB, s.r.o.
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@elektromanagement.sk

Odborný garant:

Ing. Michal Ingeli
autorizovaný elektrotechnický inžinier

Program:

Picture
8:45 - 9:00
Picture
8:45 - 9:00
Picture
9:00 - 9:45
Picture
9:50 - 10:50
Picture
10:50 - 11:20
Picture
11:20 - 12:05
Picture
12:05 - 13:00
Picture
13:00 - 13:20
Picture
13:25 - 13:45
Picture
13:50 - 14:50
Picture
14:50 - 15:30

Partneri: