IX. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2013 2018-04-06T18:27:43+00:00

IX. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2013

Dátum:

12.2.2013

Miesto:

aula Kultúrno-spoločenského centra
Technickej univerzity Košice
1. poschodie, Jedlíkova 7, 040 11 Košice

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel/zázn./fax: 037 65 37 249
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@etmslovensko.sk
www.etmslovensko.sk

Odborný garant:

Ing. Štefan Ploskoň, PLOSKON AT, s.r.o.
Ing. Michal Ingeli, autorizovaný elektrotechnický inžinier

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

7:15 - 8:00
Picture

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory

8:00 - 8:15
Picture

Nové trendy vo vývoji zvodičov prepätia. Predstavenie nových výrobkov CITEL 2013. Ing. Jiří Kovář, CITEL, s.r.o.

8:20 - 8:40
Picture

Návrh rozvádzačov v závislosti na prevádzkovom prostredí a špeciálnych požiadavkách. Ing. Radovan Remenár, Rittal, s.r.o.

8:45 - 9:30
Picture

Koordinácia silnoprúdovej a informačnej inštalácie, požiadavky na spoľahlivosť a prevedenie. Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s.r.o.

9:35 - 10:20
Picture

Čas na občerstvenie – posedenie s vystavovateľmi

10:20 - 10:40
Picture

Výhody prípojnicových systémov v projektovaní a v praxi. Zsolt Fazekas, Electraplan Slovensko, s.r.o.

10:40 - 11:25
Picture

Projektovanie elektra, MAR, hydrauliky a pneumatiky pomocou moderného CAE nástroja EPLAN. Rastislav Rudavský, EPLAN engineering CZ, s.r.o.

11:30 - 12:15
Picture

Obed

12:15 - 13:00
Picture

Fyzikálne princípy a praktické využitie termovíznej diagnostiky, porozumenie princípom a vonkajším vplyvom, ktoré meranie ovplyvňujú a najčastejšie chyby pri meraní. Ing. Roman Smékal, GHV Trading, spol. s r.o.

13:00 - 13:45
Picture

Vplyv výstupu snímača na spoľahlivosť a bezpečnosť riadenia strojov. Ing. Štefan Ploskoň, PLOSKON AT, s.r.o.

13:50 - 14:10
Picture

Osvetlenie priemyselných priestorov pomocou nevýbušných svietidiel Generi. Mgr. Róbert Žember, Generi, s.r.o.

14:15 - 14:35
Picture

Aktívne bleskozvody – skúsenosti z montáže, prevádzky a revízie. Ing. Michal Ingeli, autorizovaný elektrotechnický inžinier

14:40 - 15:25
Picture

Diskusia, tombola, ukončenie konferencie.

15:25 - 15:45

Partneri: