IX. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2013 2018-04-06T18:27:43+00:00

IX. ročník konferencie ELEKTROTEC 12.2.2013

Dátum:

12.2.2013

Miesto:

aula Kultúrno-spoločenského centra
Technickej univerzity Košice
1. poschodie, Jedlíkova 7, 040 11 Košice

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel/zázn./fax: 037 65 37 249
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@etmslovensko.sk
www.etmslovensko.sk

Odborný garant:

Ing. Štefan Ploskoň, PLOSKON AT, s.r.o.
Ing. Michal Ingeli, autorizovaný elektrotechnický inžinier

Program:

Picture
7:15 - 8:00
Picture
8:00 - 8:15
Picture
8:20 - 8:40
Picture
8:45 - 9:30
Picture
9:35 - 10:20
Picture
10:20 - 10:40
Picture
10:40 - 11:25
Picture
11:30 - 12:15
Picture
12:15 - 13:00
Picture
13:00 - 13:45
Picture
13:50 - 14:10
Picture
14:15 - 14:35
Picture
14:40 - 15:25
Picture
15:25 - 15:45

Partneri: