IV. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2013 2018-04-06T18:22:03+00:00

IV. Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2013

Dátum:

28.11.2013

Miesto:

Hotel Legend ***
Gabčíkovská cesta 50, Dunajská Streda

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@elektromanagement.sk

Odborný garanti:

Ing. Ján Meravý
Ing. Edmund Pantůček
Ing. Martin Herman

Program:

Picture
8:00 – 8:45
Picture
8:45 – 9:00
Picture
9:00 – 9:45
Picture
9:50 – 10:50
Picture
10:50 – 11:20
Picture
11:20 – 12:05
Picture
12:05 – 13:00
Picture
13:00 – 13:45
Picture
13:50 – 14:50
Picture
14:55 – 15:40
Picture
15:40 – 16:00

Partneri: