marec, 2022

20mar(mar 20)8:0026(mar 26)12:00OdporúčanéKONFERENCIA X. PROJEKTANTI 2021KONFERENCIA XI. PROJEKTANTI 2021Toto podujatie začína už o

Podrobnosti podujatia

test a pokus šč. 1

Zdravotné usmernenia pre toto podujatie

Vyžadované rúška
Iné zdravotné usmernenia Len pre plne zaočkované osoby

Miesto

HOTEL PARTIZÁN****

Tále 108, 977 01 Bystrá

Čas

20 (Nedeľa) 8:00 - 26 (Sobota) 12:00

HOTEL PARTIZÁN****Tále 108, 977 01 Bystrá

Prednášatelia na tomto podujatí

Program podujatia

  • Deň 1
  • Deň 2
  • Deň 3
  • 19. október 2021
  • 08:00 Prezentácia účastníkov v hoteli Partizán, ubytovanie v hoteli Partizán / v hoteli Stupka08:00 - 10:00

  • 10:00 Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS (koná sa pri výstavnom stolíku Rittal)
   Zabezpečuje: spoločnosť Rittal
   10:00 - 17:00Každý účastník konferencie si v rámci súťažného workshopu môže vyskúšať v online platforme RiCS nakonfigurovať IE/IT rozvádzač, ich modifikácie a príslušenstvo. Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude musieť podľa RiCS nakonfigurovať čo najpresnejšie. Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna, dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude zaradený do žrebovania o Rittal tašku s náradím.

  • 10:30 Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN
   Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN
   10:30 - 17:00Príďte sa presvedčiť o jednoduchosti návrhu rozvádzača v systéme EPLAN Pro Panel. Ukážeme Vám, ako do návrhového priestoru vložiť rozvádzač spolu s požadovaným príslušenstvom a to aj s pomocou konfiguračného systému Rittal. Nevynecháme ukážku vytvorenia zostavy polí rozvádzačových skríň.

  • 10:00 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi10:00 - 10:15

  • 10:15 Riešenie EPLAN v rôznych oblastiach elektrotechniky10:15 - 10:35 Prednášatelia: Ing. Radovan Ovcarčík

  • 10:40 Ochrana pred bleskom - výpočet rizika 10:40 - 12:00 Prednášatelia: Jiří Kroupa

  • 12:00 Obed12:00 - 13:00

  • 13:00 Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom13:00 - 14:00Anotácia: V prednáške budú prezentované odporúčané projekčné postupy pri spracovávaní projektovej dokumentácie ochrany pred bleskom a prepätím z praktických skúseností prednášajúceho. Taktiež bude poukázané na nedostatky v projektových dokumentáciách a návrhy na ich možné riešenie. Prednášatelia: Ing. Rudolf Štober

  • 14:05 Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2:2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí14:05 - 15:15Anotácia: Na účinnú vnútornú ochranu pred bleskom je potrebné zohľadniť ďalšie informácie, ktoré musí mať projektant k dispozícii od zadávateľa projektu a tie musí spracovať do projektovej dokumentácie s využitím ďalších aktuálnych a platných STN a STN EN. Prednáška je uceleným prehľadom v tejto problematike s ukážkami najčastejších chýb pri návrhu vnútornej ochrany pred bleskom a prepätím.Prednášatelia: Radoslav Rieger

  • 15:15 Prestávka15:15 - 15:45

  • 15:45 Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom 15:45 - 16:30 Prednášatelia: Ing. Daniel Sidun

  • 16:35 Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom a prepätím16:35 - 17:20 Prednášatelia: Ing. Jozef Daňo

  • 19:00 Večera a spoločenský program v Tálskej Bašte 19:00 - 22:00

  • do 21:00 Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb hotela Partizán / hotela Stupkado 21:00 -

  • 20. október 2021
  • 07:00 Raňajky07:00 - 09:00

  • 09:00 Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS (koná sa pri výstavnom stolíku Rittal)
   Zabezpečuje: spoločnosť Rittal
   09:00 - 15:00

  • 09:00 Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN
   Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN
   09:00 - 15:00

  • 09:00 Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií09:00 - 10:00Anotácia: Decentralizovaný systém KNX zastáva výsostné postavenie medzi rastúcim počtom zbernicových elektroinštalačných systémov. To vychádza najmä z možnosti použitia programovateľných prístrojov od rôznych výrobcov v spoločnej inštalácii, ale aj z neustáleho vylepšovania a rozvoja systému v súlade s rozvojom techniky, trvajúcom už viac ako 30 rokov. Nové funkcionality umožňujú projektantom využiť stále širšie aplikačné možnosti prístrojov. Súčasne predstavuje aj najlepšie zabezpečený systém – nepovolaným osobám je znemožnený prístup k inštalácii. Pritom ľahko spolupracuje s inými dielčími špecializovanými systémami na riadenie funkčných oblastí.Prednášatelia: Ing. Josef Kunc

  • 10:05 Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb10:05 - 10:50 Prednášatelia: Ing. František Gilian

  • 10:50 Prestávka10:50 - 11:15

  • 11:15 Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav 11:15 - 12:00 Prednášatelia: Ing. Roman Smékal

  • 12:00 Obed12:00 - 13:00

  • 13:00 HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne?13:00 - 13:45Anotácia: Rozvoj elektroniky v obytných domoch i v domoch na podnikanie vyžaduje nové podmienky elektrických inštalácií Prednášatelia: Ing. Edmund Pantůček

  • 13:50 Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách13:50 - 14:50 Prednášatelia: Ing. Juraj Galba, MBA

  • 14:45 Prestávka14:45 - 15:00

  • 15:00 Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca15:00 - 16:00Anotácia: V praxi projektanta, revízneho technika VTZ E ako aj prevádzkového elektrikára sú často neznalosti, kde a ako správne použiť tlačidlo núdzového zastavenia a núdzového vypnutia. Túto problematiku objasňuje táto prednáška aj s názornými príkladmi a správnym označením takéhoto tlačidla podľa súčasne platných predpisov.Prednášatelia: Ing. Ján Meravý

  • 16:00 Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, ukončenie prednáškovej časti konferencie16:00 - 16:15

  • 18:00 Večera18:00 - 20:00

  • 20:00 Bowlingový turnaj v hoteli Partizán 20:00 - 22:00

  • do 21:00 Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb hotela Partizán / hotela Stupkado 21:00 -

  • 21. október 2021
  • 07:00 Raňajky07:00 - 08:30

  • 08:30 Odborná exkurzia v Železiarňach Podbrezová08:30 - 12:00Železiarne Podbrezová patria medzi najstaršie hutnícke podniky v strednej Európe. Podnik sa zaoberá výrobou ocele, oceľových bezšvových rúr, presných rúr a druhovýrobou. Od roku 2000 je spoločnosť certifikovaným dodávateľom pre automobilový priemysel. V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

  • 12:00 Ukončenie konferencie PROJEKTANTI12:00 -

Partneri podujatia

VSTUPENKY NA PODUJATIE

Cena 120.00 €

Koľko vstupeniek? -1 +

Celková cena 120.00 €

10 Zostávajúce vstupenky!

Dotaz pred zakúpením

Zborník prednášok

Skúška 1 2 3