KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELECTRON

Celoštátna konferencia ELECTRON je od roku 1997 pravidelnou súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Od roku 2011 prebieha priamo v areáli výstaviska Agrokomplex. Odborné prednášky sú zamerané na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení. Tejto konferencie sa pravidelne zúčastňujú prednášajúci aj zástupcovia Technickej inšpekcie a.s. Nitra a množstvo popredných slovenských a českých výrobcov a distribútorov elektrických prvkov a zariadení.

XXII. ročník konferencie ELECTRON 2018

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. za účasti popredných výrobcov elektrických prvkov a zariadení si Vás dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu XXV. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre na XXII. ročník celoštátnej konferencie pre elektrotechnikov zameranej na montáž a údržbu elektrických zariadení.

24.5.2018

 

Picture

Prezentácia účastníkov v pavilóne K

08:00 - 08:30
Picture

Blokovacie zariadenia ochranných krytov, ochranné zariadenia - výber a umiestnenie so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela a dobehu pohyblivých častí stroja

Diskusia

David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra

08:30 - 09:30
Picture

Niektoré záludnosti pri vykonávaní revízií jednoúčelových zariadení a vo zvláštnych priestoroch z pohľadu novozavádzajúcej STN 33 2000-6: 2017 (ČSN 33 2000-6: ed. 2) v Českej a Slovenskej republike

Diskusia

Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR

9:30 - 10:30
Picture

Prestávka

10:30 - 11:00
Picture

Ochrana pred bleskom a prepätím pre IP kamery (PoE siete):
1) Vonkajšia ochrana pred bleskom
2) Ochrana pred škodlivými účinkami prepätia


Diskusia

Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

11:00 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 13:00
Picture

Ochrana verejného osvetlenia LED svietidiel proti prepätiu. Aktualizácia poznatkov z vykonaných skúšok o prepäťových ochranách pre LED svietidlá.

Diskusia

Ing. Jozef Černička, CSc., konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

13:00 - 14:00
Picture

Engineering Base – ako uľahčujeme projektantovi život

Matúš Babinec, obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

13:45 - 14:00
Picture

Prestávka

14:00 - 14:15
Picture

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2007 s nadväznosťou na novú STN 33 2000-4-41: 2018

Diskusia

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 elektroinštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom SÚTN Bratislava -

14:00 - 15:00
Picture

Tombola, záver a individuálna prehliadka výstaviska

15:00

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

50 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 14. 5. 2018
55 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 15. 5. 2018 a pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

V cene sú zahrnuté:

 • náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • zborník prednášok na USB
 • katalógy vystavujúcich firiem
 • občerstvenie a obed
 • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Pri vybranej platbe prevodom Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: Č. ú.: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu…
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail office@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr do 21. 5. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála).

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

6. Vstupenka na výstavisko

Využite možnosť vytlačiť si VOĽNÚ VSTUPENKU ZDARMA na adrese: www.elektromanagement.sk/konferencie/electron-nitra

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 24.05.2018 / Nitra (Výstavisko Agrokomplex, Výstavná 4)

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.